Kaschka.nl doet er alles aan om altijd een goed product te leveren. Je hebt het recht om het product, aangekocht via de webshop, om welke reden dan ook binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, mits het geen maatwerk product is, aan kaschkajewellery.nl te retourneren, indien onbeschadigd, niet gedragen en in originele niet-geopende verpakking.
De kosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Let op: als je een bestelling retour stuurt zonder track & trace dan is dat op eigen risico.

Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de verpakking. Het product zal koper met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan verkoper terugzenden, in overeenstemming met de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies op het meegeleverde retourformulier. Bij een verbroken verzegeling/verpakking vervalt het recht op retourneren.

Het recht* op retourzending vervalt wanneer:

  • het product gedragen en/of gebruikt is
  • het product voor jou op maat is gemaakt (dus een maat die afwijkt van onze halve en hele maten)
  • het product een aanpassing/toevoeging/wijziging heeft die op jouw verzoek is gemaakt
  • koper zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen
  • de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd
  • de verzegeling (zegelsticker) niet meer aanwezig is of beschadigd is

* zie https://www.consumentenbond.nl/online-kopen/retourneren

Een retour wordt alleen in behandeling genomen als vooraf contact is opgenomen, alleen via e-mail, om het retour aan te melden. In overleg wordt bekeken of de bestelling retour kan worden genomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen.

De verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling worden niet teruggestort indien de kosten van de retourzending niet of niet volledig door koper worden gedragen. Deze kosten worden dan beschouwd als vergoeding van de verzendkosten bij de aankoop.

Kaschkajewellery.nl zal binnen 15 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, mits aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, het betaalde bedrag rechtstreeks op de opgegeven bankrekening terugstorten. Niet is niet van toepassing op verzegelde producten.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en de door verkoper geleverde producten moeten binnen bekwame tijd nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend.

Rose of ringen