Retourneren

Kaschkajewellery.nl doet er alles aan om een goed product te leveren. Je hebt het recht om het product om welke reden dan ook binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan kaschkajewellery.nl te retourneren, indien onbeschadigd, niet gedragen en in originele niet-geopende verpakking. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.

Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de verpakking. Koper zal het product slechts uitpakken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of koper het product wenst te behouden. Het product zal koper met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan verkoper terugzenden, in overeenstemming met de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies op het meegeleverde retourformulier.

Het recht op retourzending vervalt wanneer:

  • het product gedragen en/of gebruikt is
  • koper zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen
  • de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd

Een retour wordt alleen in behandeling genomen als vooraf contact is opgenomen om het retour aan te melden. In overleg wordt bekeken of de bestelling retour kan worden genomen.

De verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling worden niet teruggestort indien de kosten van de retourzending niet of niet volledig door koper worden gedragen. Deze kosten worden dan beschouwd als vergoeding van de verzendkosten bij de aankoop.

Kaschkajewellery.nl zal binnen 15 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de opgegeven bankrekening terugstorten.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en de door verkoper geleverde producten moeten binnen bekwame tijd nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend.